Forretningsbetingelser

Anvendelse af forretningsbetingelser

Disse nævnte forretningsbetingelser kommer i brug i alle forhold mellem kunden (Virksomheden der har en aftale med Meseo ApS, hvorefter nævnes som Kunden). Fravigelse af de nævnte forretningsbetingelser kan kun ske pr. skrift og en anerkendelse kan kun ske såfremt de er skriftligt godkendt af kunden og Meseo ApS. Meseo Aps indgår udelukkende en aftale om at levere produkter og services til erhvervsdrivende (handelsaftaler). Enhver aftale der sker mellem en forbruger og Meseo ApS, er ikke gældende og ikke bindende for Meseo ApS. 

Produkter og services

Disse nævnte forretningsbetingelser omfatter alle Meseo´s Produkter og services og gælder ikke for produkter, services eller ydelser som leveres af enhver form for tredjepart. Ved tilfælde hvor Meseo ApS videresælger eller formidler et produkt eller en service, er disse betingelser kun gældende ved produkter eller services som Meseo ApS udarbejder og leverer. Dette betyder at Meseo Aps ikke kan stilles til ansvar for kvaliteten eller andet vedrørende tredjeparts forhandlere og deres produkter, f.eks. Plugins, tredjepart software og andre tilkoblinger, produkter og services.

Priser for Meseo’s produkter, services eller ydelser er altid oplyst på kundens kontrakt, såfremt der indgås en aftale. Oplyste priser på Meseo´s hjemmeside er vejledende og derfor går prisen på kontrakten altid forud for priser der er oplyst på Meseo´s hjemmeside. Rabatter og andre pris nedsættende aktiviteter er altid oplyst på kundens kontrakt. 

I forbindelse med Meseo´s punkt “Hjemmeside”, kommer Meseo ApS til at stå for indkøb af domæne, såfremt kunden ikke har erhvervet sig et domæne. Meseo Aps Står udelukkende som registrator og ikke ejer af domænet. Kunden får overdraget login oplysninger til DK-hostmaster hvor ejerskabet overflyttes til kunden. Kunden er derfor underlagt de vilkår og betingelser der er fastsat af myndigheden. Opkræver myndigheden afgifter eller anden form for gebyrer, skal dette afholdes af kunden.

Meseo´s Webløsning tilbyder mulighed for lagring af data i form af, tekster, billeder, videoer og andre datafiler der er i relation til kundens Webløsning. I forbindelse med lagring af data på Meseo´s server må kundens datamængde ikke påvirke ydelsen, så det derved påvirker Meseos´ andre kunder. Derfor er standard mængden af lagret data på kundens webløsning sat til 2 gigabyte og må på intet tidspunkt overskrides, med mindre en særaftale er lavet og fremgår i kundens kontrakt. Det er derfor ikke tilladt at have store arkiver af filer, bildegalleri, video gallerier m.m. Meseo ApS forbeholder sig enhver ret til at opsige en aftale, såfremt ovenstående ikke overholdes. Skulle en overskridelse på de ovennævnte 2 gigabyte, vil kunden modtage en advarsel på den oplyste mailadresse, der findes på kontrakten. Kunden har herefter 14 dage til at rette ind efter advarslen, som skal gives skriftligt til (kontakt@meseo.dk). Såfremt kunden ikke retter sig ind efter de ovennævnte 14 dage, kan Meseo opsige kunden øjeblikkeligt og Meseo ApS er ikke forpligtet til at give penge retur for en eventuel tilbageværende periode. 

Som en del af support aftalen der findes i kontrakten mellem Meseo Aps og kunden, har kunden mulighed for at rettet sidens indhold uden beregning i de oplyste timer som beskrevet i kundens kontrakt. Under denne aftaler gælder rettelse af, billeder, videoer, tekster, farver. Kunden er forpligtet til at sende billeder, videoer, tekst og farver som der ønskes udskiftet, hvorefter Meseo vil foretage ændringerne i løbet af 14 arbejdsdage. Større ændringer som forstås, ændringer der overgår farveændringer, udskiftning,fjernelse eller udskiftning af billeder, video og tekster. Design af webløsning, ændringer i funktioner osv. Foretages ikke uden beregning og kunden vil derfor blive opkrævet Meseos faste priser for Design og udvikling. Kunden får dog et prisestimat tilsendt pr. Mail og kan vælge at acceptere det, hvorefter ændringerne foretages. 

Meseo udvikler i WordPress, som også bliver det efterfølgende opdateringsværktøj. (Kunden får ikke adgang til opdatering systemet, med mindre en særaftale er beskrevet i kundens kontrakt. Meseo er ikke ansvarlig for fejl og mangler i det ovennævnte system og kan ikke stå til ansvar for eventuelle skadelige virkninger på kundens webløsning eller virksomhed. Meseo ApS er i sådanne tilfælde ikke erstatningsansvarlig. Dette er også gældende hvis fejlen/skaden/manglen eller andet, skyldes af et tredjepart plugin som er installeret i systemet. 

Meseo ApS kan til enhver tid uden skriftlig varsel skifte til andet programmerings system eller anden form for hosting. Dette må dog kun påvirke kundens produkt i et begrænset omfang. Der må derfor ikke ske væsentlige store ændringer i webløsningens design og udseende, dog er ændringer i og af selve backend systemer og hosting udvidelser acceptabelt.

Indgåelse af aftalen  

En aftale med Meseo ApS er gældende når et fremsendt eller angivet tilbud fra Meseo ApS er accepteret af kunden. En accept af tilbuddet kan ske ved, en underskrivelse af begge parter på en fysisk kontrakt eller en accept gives via mailkorrespondance. 

Herved accepterer Meseo ApS kun skriftlige aftaler som yderligere betyder at Meseo ApS kun er forpligtet til at overholde det der står skrevet på aftalen og ikke andet. I tilfældet af en ansat af Meseo ApS har givet udtryk eller lovet for andet, end hvad der står skrevet på kontrakten, er Meseo ApS ikke forpligtet til opfylde det. Skulle der være sket en menneskelig fejl eller anden misforståelse, tages der udgangspunkt i hvad der står i kontrakten. 

Efter indgåelsen af aftalen, er det kundens pligt at aflevere det materiale, der skal bruges til projektet inden 14 dage. Leveringen skal ske pr. Mail til Kontakt@meseo.dk. Såfremt tidsfristen ikke overholdes, forbeholder Meseo Aps retten til at designe og udvikle en webløsning, som indeholder standard stock billeder og tekst som Meseo ApS finder passende til projektet, selvom kunden nødvendigvis ikke mener det samme. Manglende tekst og grafisk materiale kan ikke lægges til for, at kunden nægter at modtage det udviklede produkt. Modtager Meseo ApS det nødvendige materiale på et senere tidspunkt, vil kunden få  mulighed for at få webløsningen opdateret med det tilsendte materiale, mod ekstra betaling, som vil blive faktureret 350 kr. Ex moms pr. påbegyndt halve time.

Hvis ikke kunden har fremsendt materialet indenfor de ovennævnte 14 dage, vil kunden blive faktureret efter de 14 dage, uanset om arbejdet er påbegyndt eller ikke. Det er dog muligt for kunden at kontakte Meseo ApS på +4542475283 og aktivere siden igen med det rigtige domæne, når domænet er betalt. 

Kunden faktureres altid efter aftalen er indgået. Dette gælder uanset om kunden, har fortrudt købet, nægter at modtage webløsningen, ikke kan kontaktes, ikke synes om udkastet m.m. Meseo ApS indgår udelukkende kun aftaler med virksomheder og derfor er det ikke muligt at fortryde et køb, uanset om projektet er påbegyndt eller ikke. Kunden bliver derfor altid faktureret, for det beløb som kontrakten lyder på. 

Skulle en opgave eller projekt være for omfangsrig eller ikke mulig at løse for Meseo ApS. Forbeholder Meseo ApS retten til at frasige sig opgaven og kunden bliver i det tilfælde ikke faktureret. 

Kunden har det fulde ansvar for at have rettighederne til det materiale som Meseo ApS skal uploade til kundens webløsning. Meseo ApS kan ikke drages til ansvar for misbrug af rettigheder af f.eks. tekst, billeder, videoer m.m 

Kunden er ved indgåelsen af aftalen forpligtet til at opgive et korrekt, Navn, adresse, postnummer, Telefonnummer, CVR-nummer, domæne og virksomhedsnavn. Personen der underskriver kontrakten forpligter sig til at have den rette bemyndigelse til at underskrive aftaler og kontrakter på virksomhedens vegne. Såfremt dette bruges som et argument for at ikke overholde kontrakten, vil Meseo ApS kunne kræve betaling fra den person som har underskrevet kontrakten, såfremt denne person er myndig. 

Meseo ApS forbeholder sig retten til at benytte de givne oplysninger på kontrakten i egen interesse. Dette skal forstås således at Meseo ApS kan anvende informationer til f.eks. Oprettelse af domæne m.m. 

Meseo ApS hensigt er at levere det første udkast indenfor 30 dage fra underskrivelse dato, hvilket er vejledende, da udefrakommende faktorer kan påvirke leveringstiden, hvorved der kan forventes en længere leveringstid. Dette kan således ikke betragtes som mislighold af aftalen i forhold til den 30 dages leveringstid. Det ovenstående gælder også tilfælde, hvor der er aftalt en tidsfrist.  

Aftalen er derfor bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne. 

Opsigelse af aftale

Aftaler som indgås med Meseo ApS over en længere periode såsom en webløsning, Webshop eller Vækstpakker, samt øvrige aftaler der løber over en længere periode, er gældende i den periode som er angivet i kontrakten. Aftalen forlænges automatisk med samme periode som ved indgåelse af aftalen, såfremt kunden ikke har opsagt den senest 3 måneder inden aftalens udløb. Denne opsigelse skal tilgå Meseo ApS skriftligt enten til Kontakt@meseo.dk eller ved fysisk brev til: Tove Ditlevsens Gade 20, 8240 Risskov.

 

Aftalen er uopsigelig i perioden som er angivet i aftalen/kontrakten, hvor kunden ikke har mulighed for at opsige samarbejdet i perioden, hvad enten det drejer sig om vækstpakkerne eller webløsningen. Grunden til dette skyldes at Meseo ApS bruger mange ressourcer ved udarbejdelsen og opstart af webløsningen og vækstpakkerne. Såfremt kunden har givet et skriftligt udtryk for at ikke fortsætte samarbejdet efter aftalens udløb, deaktiveres webløsningen. Kunden har mulighed for at få en backup fil af webløsningen og på denne måde gemme deres webløsning eller få overflyttet deres side til en anden udbyder. Meseo ApS kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle negative konsekvenser, som lukningen af deres webløsning måtte medføre for virksomheden. Billeder videoer og andet grafik som Meseo ApS har indkøbt kan til enhver tid genbruges af Meseo Aps – også i aftalens/kontraktens løbetid. Kunden må gerne få designet en lignede webløsning eller webshop hos en anden udbyder, dog må designet ikke være identisk. 

 

Meseo ApS kan til enhver tid opsige samarbejdet og samtidig deaktivere kundens webløsning. I dette tilfælde vil kunden, såfremt opsigelsen ikke skyldes aftalens misligholdelse, få refunderet det forudbetalte beløb. 

Webløsning og Vækstpakke aktivering 


Efter underskrivelsen af kontrakten/aftalen af begge parter, går Meseo ApS igang med at udvikle og designe Kundens webløsning. Udkastet leveres på et Udvikler/test-domæne som efter godkendelsen af udkastet bliver overflyttet til Kundens eget domæne. 

Meseo Aps fakturerer kunden når udkastet leveres på en testside til kunden. (dette sker uanset om kunden er tilfreds med udkastet eller ikke). Uanset om kunden påstår at ikke have modtaget den fremsendte mail eller et telefonopkald der vedrører webløsningen, er det nu kundens ansvar at kontakte Meseo ApS. så snart fakturaen er modtaget. Herefter vil kunden få mulighed for at få Webadresse, hvor webløsningen kan ses. Dog kan dette ikke give anledning til ikke at betale faktura til tiden. 

Indleveret materiale 

I de tilfælde hvor kunden har leveret Meseo ApS materiale i forbindelse med design og udvikling af produkter, services eller andet, er det kundens ansvar at have en eller anden form for backup af det udleverede materiale. Meseo ApS kan ikke stå til ansvar for materiale som er, bortkommet, slettet, beskadiget eller andet.  

Meseo ApS  har ophavsret samt enhver anden rettighed til alle kildekoder/skabeloner. Derudover har Meseo ApS enhver anden rettighed til alt det grafiske materiale, som er delvist udviklet og eller udarbejdet af eller i samarbejde med Meseo ApS og som indgår i kundens løsning. Ønskes der rettigheder til brug af det ovennævnte, skal der rettes en skriftlig henvendelse til Meseo ApS, hvorefter en accept skal udstilles af Meseo ApS.

Omfang af Aftalen

Aftalen omfatter det produkt, som er angivet på kontrakten/aftalen. I tilfælde hvor kunden har fri support, skal kunden kontakte Meseo ApS med de relevante spørgsmål og ønsker.

Meseo ApS tilbyder ikke FTP-adgang. 

Mislighold af aftalen 

Kunden er forpligtet til at overholde enhver form for dansk lovgivning. Ved misbrug af aftalen/abonnementet, samt brug af en uetisk opførsel på internettet, vil produktet (Hjemmeside, Webshop, Webløsning) blive spærret. En genåbning vil igen først ske, når der kan dokumenteres for at det retsstridige eller uetiske forhold er bragt til ophør eller når Meseo har sikret sig at en gentagelse ikke kan finde sted. Misbrug herefter vil medføre ophævelse af aftalen med kunden, uden yderligere varsel og eventuelt udestående beløb vil stadig opkræves. Ved oprettelse af domænenavnet indestår kunden for, at have retten til det pågældende domæne navn. Kunden friholder Meseo ApS for enhver form for ansvar såfremt, at kunden ved oprettelse eller anvendelse af et domænenavn krænker eller misbruger enhver form for rettigheder og varemærkerettigheder. 

Enhver form for racistisk, pædofilt eller på anden måde krænkende samt ulovligt materiale (billeder,musik, tekst mv.) eller anden uetisk indhold må ikke forefindes på nogen af Meseos’ servere. Meseo ApS Forbeholder sig retten til at slette materiale som bryder det ovenstående, uden varsel. Meseo ApS er i alle og enhver tilfælde enerådigt bestemmende om hvorvidt materialet er indenfor de ovennævnte kategorier. Meseo ApS kan til enhver tid afvise upload og overførsel af sådant materiale. 

 
Speciale aftaler og andre særaftaler skal til enhver tid aftales direkte med Meseo ApS og enhver gældende aftale kan kun godkendes, såfremt der foreligger en skriftlig aftale som er underskrevet eller godkendt mellem Meseo ApS og den involverede modpart. 

Det er kundens ansvar at det valgte domænenavn, webløsningens indhold, søgeord mv. ikke krænker tredjemands ret eller lovgivning. Benyttelsen af webløsningen skal samtidig også være lovlig og ikke anvendes til uetiske aktiviteter eller eventuelt spam. Meseo ApS forbeholder sig retten til at lukke adgangen samt deaktivere webløsninger, Webshops m.m. uden varsel. Ved enhver form for smædekampagner eller anden form for hadekampagner. Ved lukningen produktet som følgende af ovenstående, er det ikke muligt  at få tilbagebetaling af abonementet eller engangsbetalingen. Genåbningen af produktet vil først ske ved fremvisning af dokumentation for at indholdet og brugen har været og er lovlig. 

 

Anvender kunden support muligheden på en chikanerende eller uetisk måde, betragtes aftalen som misligholdt. Såfremt der er mistanke om chikane, kan Meseo ApS  til enhver tid uden varsel opsige kundens aftale, uden mulighed for tilbagebetaling for den resterende periode. 

Chikane forstås ved at kunden anvender support aftalen til at lave unødvendige rettelser, blot for at bruge/misbruge aftalen og eller Meseos´ Ressourcer. 

 

Ved misligholdelse er kunden erstatningsansvarlig over for Meseo ApS efter dansk rets almindelige regler.

Meseo ApS ansvarsfraskrivelse 

 

Meseo ApS stræber efter konstant adgang til systemer og servere. Meseo ApS fraskriver sig alt ansvar for tab eller skader som følge af afbrydelser eller forstyrrelser. Meseo ApS fraskriver sig alt ansvar for afbrydelser eller forstyrrelser som følge af Meseo ApS leverandører eller tredjeparters forhold. Meseo ApS forbeholder sig retten til at udføre reparationer, vedligeholdelse eller lignende således webløsningen atter er aktiv, med en normal prissætning på 350 kr. Ex. moms pr. påbegyndt halve klokketime. 

Meseo ApS fraskriver sig alt ansvar for tab af elektronisk post og er ikke ansvarlig for den content og indhold som Meseo ApS har uploadet eller brugt på kundens webløsning, Webshop, animationsvideoer m.v. også i tilfælde hvor Meseo ApS har uploadet det på kundens anvisning. 

Ved overflyttelsen af den nye webløsning/webshop til kundens domænenavn, fraskriver Meseo ApS sig for enhver form for tab af tidligere søgemaskine placeringer og tideligere søgemaskineoptimeringer. Dette er grundet idet Meseo ApS ikke kan stå inde for tidligere søgemaskineoptimering som Meseo ApS ikke har udført.

Meseo ApS kan varsle ændringer i aftalen via e-mail til den e-mail adresse der er angivet på kontrakten/aftalen. Disse ændringer skal dog varsles 30 dage forinden ændringer træder i kraft.

Kunden kan skriftligt opsige aftalen jf. de nye aftalevilkår. Kundens opsigelse skal i så fald være angivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. 

Ændringer af rent begunstigende karakter for kunden kan gennemføres uden forudgående varsel. 

Den ovennævnte varsel gælder dog ikke for Meseo ApS forretningsbetingelser. Meseo ApS ændrer til tider forretningsbetingelserne, hvor tidligere forretningsbetingelser kun gælder for kunden såfremt kunden har printet de forretningsbetingelser som var gældende ved aftalens indgåelse. Skulle kunden såfremt ikke have et udskrift af forretningsbetingelserne som var gældende ved aftalens indgåelse, er det de nuværende/nyeste forretningsbetingelser, som er gældende for kunden og kundens aftale. 

Meseo ApS kan løbende ændre enkelte moduler og funktioner i produkterne af hensyn til drift og optimering. Heraf indskrænke specielle tjenester eller ydelser. 

Meseo ApS fraskriver sig alt ansvar for ændringer af produkter som leveres af tredjepart igennem en Aftale med Meseo ApS. Meseo har ikke ansvar for at varsle ændringer eller andet der berører disse produkter. 

Meseo ApS kan til enhver tid overdrage den tekniske drift og enhver ydelse til en tredjemand. Overdragelsen kan ikke betragtes som en væsentlig ændring af aftalen.

Forretningsbetingelser for øvrige produkter samt ydelser

Opsætning af E-mail / Hosting af E-mail

Meseo ApS opretter som en standard 3 virksomheds mail kontoer ved indgåelse af aftale med Meseo ApS. Herefter hostes kundens gamle/nye Emails. Meseo ApS Fraskriver sig enhver ansvar for eventuelle fejl i Email systemet for nye samt gamle emails. Såfremt gamle eller nye mails slettes eller ikke modtages, kan Meseo ApS ikke stilles til ansvar eller Erstatningsansvarlig uanset konsekvenserne eller udfaldet af fejlen. Ovenstående er gældende uanset om det er en teknisk eller menneskelig fejl der har forårsaget tabet/fejlen.

Kunden har et løbende ansvar for at kontrollere/cheke om email systemet virker optimalt. 

Findes der en fejl kan Meseo ApS ikke holdes ansvarlig eller erstatningsansvarlig for fejlen eller for at udbedre fejlen. Dette gælder også ved eventuelt hacking af webløsningeb, der har forårsaget at kundens side er slettet eller ikke er funktionsdygtig. Derfor gælder ovenstående i begge situationer hvor webløsningen/webshoppen/e mail systemet ikke fungere efter hensigten. 

Support aftale 

Support aftalen er gældende så længe som der nævnes i kontrakten/aftalen. Her har kunden mulighed for at ringe eller sende en email med rettelser Meseos’ support afdelling. Supportaftalen dækker over rettelser af billeder, tekster, menuer og farver. Store designmæssige rettelser eller ændringer er ikke inkluderet i supportaftalen. 

Store designmæssige rettelser eller ændringer omfatter en række større rettelser eller ændringer som ændring eller rettelse af funktionelle faktorere. Dette omfatter ikke sletning eller udskiftning af billeder, tekster, menuer eller farver.

Kunden kan forvente ekstra lange rettelses perioder, i perioder hvor Meseo ApS holder lukket. Udover dette kan der påregnes ekstra tid til rettelserne, hvis disse indsendes i ferieperioder, idet der naturligt vil være ekstra kø efter ferieperioden. 

Undersider

Meseo ApS tilbyder som en standard 20 undersider på webløsninger og Webshop løsninger. Såfremt kunden ønsker flere sider, har Meseo ApS retten til at fakturere 350kr. Ex moms pr. Påbegyndt halve time. I særlige tilfælde kan Meseo ApS acceptere flere undersider uden beregning, Dette kræver skriftlig udmelding af Meseo ApS til kunden. 

Kontaktformular og nyhedsbrev 

Meseo ApS tilbyder som en del af aftalen en kontaktformular funktion inkluderende Email, Navn, By, adresse, virksomhed, CVR, Services og Besked. Såfremt kunden ønsker en udvidet kontaktformular bedes der rette hendvendelse til Meseo ApS hvor en udvidet kontaktformular kan tilkøbes for 1.749kr. Ex moms. 

Meseo ApS fratager alt ansvar for funktionaliteten af kontaktformularen og kunden har ansvaret for at teste kontakt formularens funktionalitet løbende. Herved kan Meseo ApS ikke stå til ansvar for eventuelle tab eller gøres til erstatningsansvarlig.

Google Maps
Såfremt google maps funktionen ønskes integreres et standard satellitkort som har til formål at tydeligere Kundens geografiske tilstedeværelse.


Skalerbart og responsivt design 

Meseo Aps udarbejder løsninger som er skalerbare og responsive. Herved forstås en webløsning/webshops som er optimeret til Desktops, Tablets og Mobiltelefoner.


Meseo ApS frasiger sig alt ansvar for funktionaliteten af skalerbarheden og den responsive design og kunden har ansvaret for at teste funktionaliteten løbende. Herved kan Meseo ApS ikke stå til ansvar for eventuelle tab eller gøres til erstatningsansvarlig.

Sprog 

Meseo Aps udarbejder webløsninger/webshops som en standard leveres med 1 sprog. Såfremt kunden ønsker webløsningen på flere sprog, bedes der rettes henvendelse til Meseo ApS hvor flere sprog kan tilkøbes for 3.749kr. ex moms pr. sprog. 

Meseo ApS frasiger sig  alt ansvar for funktionaliteten, oversættelsen samt tekstforfatningen af standard sproget, samt de eventuelle tilkøbte sprog. Levering sker i form af oversættelse af webløsningens tekst og knapper med et passende plugin. 

Kunden har ansvaret for at oversættelsen er korrekt og funktionaliteten af flere-sprog-funktionen er som den skal være. Herved kan Meseo ApS ikke stå til ansvar eller gøres til erstatningsansvarlig for eventuelle misforståelser eller enhver form for tab der skulle finde sted.

Linking af sociale medier

Meseo Aps udarbejder en funktion som linker kundens nødvendige SoMe oplysninger til de tilhørende sociale medier platforme. Webløsninger/webshops leveres som en standard med linking op til 5 forskellige sociale medier. Såfremt kunden ønsker at linke til flere sociale medier, bedes der rettes henvendelse til Meseo ApS det kan tilkøbes for 249 kr. Ex moms pr. linking. 

Meseo ApS frasiger sig alt ansvar for funktionaliteten af linkingen, samt de eventuelle tilkøbte linkinger. Kunden har ansvaret for at tjekke funktionaliteten af linkingen til sociale medier. Og Meseo ApS kan ikke stå til ansvar  eller gøres til erstatningsansvarlig for eventuelle fejl eller enhver form for tab der skulle finde sted ved.

Specielle funktioner
Meseo ApS tilbyder udarbejdelse af specielle og unikke webløsninger. Herunder Prisberegner, bookingsystem, Skræddersyede webløsninger m.m. Under disse aftaler udarbejdes en unik og speciel aftale, hvor kunden kan læse om det inkluderede og læse de tilhørende betingelser. Disse løsninger er unikke og lavet til kundens behov og kræver derfor en særskilt aftale.

Meseo ApS frasiger sig alt ansvar for funktionaliteten af de specielle funktioner, samt de eventuelle tilkøbte services og produkter. Kunden har ansvaret for at tjekke funktionaliteten af produktet og servicen. Meseo ApS kan ikke stå til ansvar eller gøres til erstatningsansvarlig for eventuelle fejl eller enhver form for tab der skulle finde sted ved de ovennævnte specielle funktioner og skræddersyede løsninger.

HTTPS/SSL Sikkerheds certifikat 

Meseo Aps udarbejder webløsninger/webshops som leveres med en standard HTTPS/SSL sikkerheds certifikat, der udstilles af en tredjepart.

Meseo ApS Frasiger sig alt ansvar for funktionaliteten af HTTPS/SSL sikkerhedscertifikatet. Levering sker samtidig med udarbejdelsen af webløsningen.

Meseo ApS står ikke stå til ansvar  eller gøres til erstatningsansvarlig for eventuelle misforståelser eller enhver form for tab der skulle finde sted grundet fejl eller andet.

Hastigheds optimering 

Meseo ApS stræber efter at levere webløsninger/webshops med den mest optimale hastighed. Meseo ApS benytter data fra værktøjet Google Pagespeed insights til at måle og samtidig optimere hastigheden for webløsninger/webshoppen. Hastigheds Optimering indebære komprimering af billeder, lazy loading, fjernelse af unødvendige billeder/kode, Installering af cache plugin.

Meseo ApS Frasiger sig alt ansvar for funktionaliteten og resultatet af Hastighedsoptimeringen. Levering sker samtidig med udarbejdelsen af webløsningen. Meseo ApS står ikke stå til ansvar  eller gøres til erstatningsansvarlig for eventuelle misforståelser eller enhver form for tab der skulle finde sted grundet fejl, forkert optimering eller enhver form for anden faktor. 

SEO/Søgemaskineoptimering/vækstpakker (Disse dækker alle aftaler som indgås med Meseo, uanset om det er i forbindelse med udvikling af en side eller om det er lavet som en særskilt aftale)

Vækstpakker 

Meseo stræber efter at opnå de bedste resultater for kunden i forbindels med Optimering af SEO (søgemaskineoptimering), for dette er der udarbejdet 5 forskellige vækstpakker. Forskellen på vækstpakkerne, er det antal ressourcer der er tildelt de pakkerne. Dvs. for hver 500 kr. Som den valgte vækstpakke løber op i, tildeles 60 minutters arbejdskraft. 

Såfremt en vækstpakke er købt samtidig med en webløsning/webshop er bindingsperioden den samme som den valgte periode for webløsningen/webshoppen. Er andet oplyst på aftalen/kontrakten er dette den gældende bindingsperiode for løbetiden af den valgte vækstpakke.

SEO

Ved SEO (søgemaskineoptimering) forstås at Meseo ApS stræber efter at øge placeringer for kundens webløsning/webshop på Google. Hermed udarbejdes en søgeordsanalyse samt konkurrentanalyse hvor det antal af fokus søgeord vælges, som beskrives i kundens kontrakt/aftalen. Herefter laves optimeringen efter bedste skøn, hvor følgende faktorer optimeres.

 • Optil 10  søgeord som kan optimeres

 • H1/H2 tags  (Meseo optimere Headers)

 • Optimering af Metadata ( Meseo optimere og udvikler moderne Metadata-beskrivelser) 

 • Interne/eksterne links ( Meseo tilføjer interne og eksterne link til kundens webløsning)

 • Focus-keyword ( Meseo vælger de enkelte undersider´s Focus-keywords)

 • Subheading ( Meseo optimere Subheadings på kundes webløsning)

 • Alt-tekst (Meseo Optimere Alt-tekste på grafik på kundens webløsning)

 • Søgeord Indhold (Meseo optimere kundens Søgeord til webløsning)

 • Titel læsbarhed (Meseo optimere Titler mere læsbare og SEO optimeret) 

 • Content læsbarhed (Meseo optimere billeder samt gøre tekster mere læsbare) 

 • Url optimering. (Meseo optimere kundens URL´s)

Ekstra tilvalg
 • Tekst Forfatning (Meseo skriver professionnelle tekst til din webløsning)
 • Lokalt SEO ( Meseo laver præcise undersider på webløsningen der passer til valgte byer i dit nærområde)
 • Link building (5 stk. i aftaleperioden) 
Meseo ApS fraskriver sig ansvaret for eventuelle brudte links som følge af ophørte domæner eller nye interne politikker hos tredjepart. Hertil erstatter Meseo ApS ikke de brudte links eller refunderer beløb betalt herfor
 

Er webløsningen/webshoppen købt ved Meseo ApS sker levering af SEO (søgemaskineoptimering) ved levering af webløsningen/webshoppen. Er webløsningen udarbejdet af et eksternt bureau, forbeholder Meseo ApS retten til at udarbejde en PDF fil med de nødvendige rettelser som Kunden selv har ansvaret for at implementere.

Flyers og brochures 

Ved Flyers og brochurer forstås at Meseo ApS designer 1 flyer og 1 brochurer i vækstpakkens periode. Materialet kan frit bruges til reklame og tryk. Kunden har selv ansvaret for nødvendige oplysningerne bliver sendt til Meseo ApS senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Meseo Aps fralægger sig alt ansvar for eventuelle fejl eller misforståelser der måtte findes i det udarbejdede materiale. Meseo Aps fralægger sig samtidig alt  ansvar for eventuelle tab som kunden måtte have, og Meseo Aps kan ikke holdes til ansvar eller erstatningsansvarlig af enhver form. 

Content Markedsføring

Ved content markedsføring forstås at kunden kan vælge 1 ud af en række mulige markedsføringsmaterialer. Kunden kan vælge mellem følgende 

 • 1 standard animations video 
 • 1 Logo hæfte 
 • 1 flyer / 1 brochure 

Kunden har selv ansvaret for nødvendige oplysningerne bliver sendt til Meseo ApS senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Meseo Aps fralægger sig alt ansvar for eventuelle fejl eller misforståelser der måtte findes i det udarbejdede materiale. Meseo Aps fralægger sig samtidig alt  ansvar for eventuelle tab som kunden måtte have, og Meseo Aps kan ikke holdes til ansvar eller erstatningsansvarlig af enhver form. 

SoMe

Ved SoMe (sociale medier) forstås at kunden får en løsning som dækker content til sociale medier samt oprettelsen af sociale medier m.m. Materialet kan frit bruges til reklame og tryk. Understående er inkluderet i SoMe løsningen og levering sker i forbindelse med Udarbejdelsen af webløsningen/webshoppen. 

 • Oprettelse af profil for følgende Sociale medie platforme, Facebook/Instagram.
 • Udarbejdelse af Facebook Coverbillede + Logo
 • Udarbejdelse af Instagram Logo 
 • 5 stk. Billede content tilsendt henover bindingsperioden, Eller 1 stk. Standard Animations Video.

Kunden har selv ansvaret for nødvendige oplysningerne bliver sendt til Meseo ApS senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Meseo Aps fralægger sig alt ansvar for eventuelle fejl eller misforståelser der måtte findes i det udarbejdede materiale. Meseo Aps fralægger sig samtidig alt  ansvar for eventuelle tab som kunden måtte have, og Meseo Aps kan ikke holdes til ansvar eller erstatningsansvarlig af enhver form. 

Google adwords

Ved google adwords forstås at kunden Modtager en oprettet Google adwords konto. Oprettelsen inkludere samtidig 5 søgeord der udvælges på baggrund af en søgeordsanalyse og konkurrentanalyse. Click Budgettet for google adwords annoncerne, skal selv opstilles og vælges af kunden, hvorved Meseo ApS kun opretter Google Adwords kontoen og ikke står for hverken oprettelsen, vedligeholdelse eller anden form for varetagelse af annoncerne eller kontoen.

Ønsker kunden at Meseo ApS opretter og håndtere annoncer skal der indsendes en skriftlig forespørgsel på dette hvorefter kunden vil modtage et skræddersyet tilbud der passer til kundens ønsker og behov.

Af aftalen fremgår hvilke tiltag og fokusområder Meseo ApS tager for at forbedre Googles indeksering af Kundens webløsning. Der gives ikke nogen garantier for placeringer eller opnåede resultater ved vækstpakkerne, samtidig frasiger Meseo Aps sig alt ansvar og erstatningsansvar af enhver form for eventuelle tab eller andet. 

Tekst Forfatning

Ved Tekstforfatning udarbejdes tekster til webløsningen på et minimum af 300 ord pr. Underside. Teksten kan enten indsendes af kunden eller udarbejdes af Meseo ApS hvor der må forventes at tekstforfatteren ikke har branchekendskab og derfor kan teksten lyder overfladisk. Rettelser af teksten faktureres 350 kr. Ex. moms pr. Påbegyndt halve klokketime. 

Meseo Aps fralægger sig alt ansvar for eventuelle fejl eller misforståelser der måtte findes i det udarbejdede materiale. Meseo Aps fralægger sig samtidig alt  ansvar for eventuelle tab som kunden måtte have, og Meseo Aps kan ikke holdes til ansvar eller erstatningsansvarlig af enhver form. 

Animation Video  / 3D materiale  / Grafik

Ved animation videoer, 3D materiale samt Grafik forstås en ekstraordinær levering som består af den beskrivelse der findes i kundens kontrakt/aftale. Kunden har ansvar for at indsende det nødvendige materiale som står beskrevet i kundens kontrakt/aftale. Misligholder kunden det ovenstående, forbeholder meseo retten til at lave et materiale efter bedste skøn.

Kunden har samtidig med tilbuddet modtaget en leveringsdato og anses for leveret når første udkast er sent. Kunden har derefter 14 dage til at gennemgå materialet og indsende pr skrift, rettelser af udkastet til Meseo ApS. 

Meseo ApS forholder sig retten til fakturere i forbindelse med levering af materialet . Yderligere Rettelser af materialet faktureres 350 kr. Ex. moms pr. Påbegyndt halve klokketime. 

Meseo Aps fralægger sig alt ansvar for eventuelle fejl eller misforståelser der måtte findes i det udarbejdede materiale. Meseo Aps fralægger sig samtidig alt  ansvar for eventuelle tab som kunden måtte have, og Meseo Aps kan ikke holdes til ansvar eller erstatningsansvarlig af enhver form. 

Virusbeskyttelse 

Ved virusbeskyttelse forstås at Meseo ApS installere et nøje valgt plugin til webløsningen/webshoppen som skal forhindre de værste vira. Meseo ApS har ikke ansvar eller er ikke erstatningspligtig for eventuelle konsekvenser og tab som følge af hackerangreb eller lignende og andet som måtte forvolde skade på kundens webløsning/webshop.

Finder kunden det relevant kan kunden kontakte Meseo ApS og indgå en dialog om ekstra sikkerheds forvaltninger, som er ud over hvad der er standard for Meseo Aps webløsninger og webshops.

Tilvalgsprodukter 

Ved tilvalgsprodukter forstås en række produkter som Meseo ApS tilbyder til kundens webløsning/webshop samt som individuelle køb. Alle tilvalg der er opgjort i månedlige, årlige og kvartalsvist priser løber i samme længde som aftaleperioden, med mindre andet nævnt. Alle priser er ekskl. moms. De vedhæftede tilvalg er en del af webløsning/webshop aftalen. 

Overnævnte forretningsbetingelser, ansvarsfraskrivelse, misligehold, omfang af aftalen, samt yderligere relevante sektioner og betingelser er gældende for tilvalgsprodukter og yderligere produkter/services som Meseo ApS tilbyder og udbyder.  

 

Fakturering 

Webløsningen betragtes som leveret når Meseo ApS har sendt et link til en Udvikler/test-domæne hvor kundens webløsning/webshop kan ses. Mailen sendes til mailadressen der findes på kundens Kontrakt/aftale. Meseo ApS forbeholder sig retten til at fakturere efter ovenstående levering er sket. Såfremt det første udkast ikke falder i kundens smag, har kunden ansvar for at sende rettelser til Meseo ApS senest 14 dage efter modtagelse af webløsningen på Udvikler/test-domænet. Kunden har efterfølgende 7 dage til at gennemse det rettede udkast hvorved webløsningen bliver overført til kundens respektive Domænenavn. 

Efter indgåelsen af aftalen har kunden som tidligere nævnt 14 dage til at indsende det nødvendige materiale som skal bruges til udarbejdelsen af webløsning. Såfremt Meseo ApS ikke modtager materialet, forbeholder Meseo Aps retten til at designe og udvikle en webløsning, som indeholder standard stock billeder og tekst som Meseo ApS finder passende til projektet, selvom kunden nødvendigvis ikke mener det samme. Såfremt Meseo ApS modtager det nødvendige materiale på et senere tidspunkt, vil kunden få  mulighed for at få webløsningen opdateret med det tilsendte materiale, mod ekstra betaling som vil blive faktureret 350 kr. Ex moms pr. Påbegyndt halve klokketime. Har kunden allerede en webløsning/webshop på deres nuværende domænenavn overflyttes testsiden ikke før kunden har henvendt sig til Meseo ApS og ønsker dette.  

Meseo vil indenfor de ovennævnte 14 dage kontakte kunden og indgå en dialog omkring ønsker til webløsning/webshoppen. Såfremt det ikke lykkes for Meseo ApS at få fat i kunden indenfor 2 forsøg, fremsendes en Email til kundens mail adresse der er oplyst på kundens Aftale/Kontrakt. Såfremt der ikke modtages et svar fra kunden indenfor den ovennævnte tid periode, udarbejdes en standard webløsning/webshop, som indeholder standard stock billeder og tekst som Meseo ApS finder passende til projektet, selvom kunden nødvendigvis ikke mener det samme

Såfremt der ikke er modtaget det nødvendige materiale indenfor 14 dage fra aftalens indgåelse, er projektet afsluttet ved overdragelse af  Udvikler/test-domænet. Kunden har ikke mulighed for at afvise udkastet eller ret til flere rettelser. Yderligere rettelser faktureres mod ekstra betaling af 350 kr. Ex moms pr. Påbegyndt halve klokketime

Priser og betalingsbetingelser 

Alle priser, herunder priser på kontrakter/aftaler, Meseo ApS m.m er ex. Moms. 

Aftalen betales forud i henhold til den aftale periode, som er anført på kontrakten/tilbuddet. (I tilfælde af at der er aftalt andre betalingsvilkår, vil de ikke blive påvirket af at kunden opsiger sin aftale hvorfor beløbet for den fulde periode stadig vil være udestående). Meseo forbeholder sig retten til at fakturere 3 måneder før hvis aftaleperioden forlænges, da der skal reserveres serverplads og arbejdskraft. Perioden fremgår på kunden aftale og den faktura som er blevet tilsendt.

Hvis perioden automatisk fornyer, forbeholder Meseo sig retten til at opkræve et gebyr for eventuelle ydelser som redesign af webløsningen eller support og ændringer.

Abonnementspriser og bindingsperiode-priser reguleres årligt efter nettoprisindekset, som offentliggøres af Danmarks Statistik 

Meseo ApS forholder sig retten til rekvisere priser på alle tjenester og produkter. 

Skyldige beløb skal betales senest 14 dage fra fakturadatoen(forfaldsdagen). Ved forsinket betaling skal der betales renter i henhold til renteloven. Der opkræves et gebyr på 99 kr. Pr. rykker. Hvis Meseo ikke har modtaget betaling senest 14 dage efter påkrav dato, forbeholder Meseo ApS at overgive restancen til tredjepart i forbindelse med inkasso. Ved enhver forsinkelse eller fejl i betalingen forbeholder Meseo ApS sig retten til at lukke adgang og alt aktivitet til webløsningen/webshoppen, E-mail modul samt enhver form for service og produkt som Meseo ApS har udarbejdet. Adgangen vil blive åbnet op igen efter det fulde beløb af Meseo’s tilgodehavende er betalt. 

Meseo Aps Overdragelse

Meseo aps forbeholder retten til at frit overdrage driften af produkter, services, eventuelle tillægsydelser m.m. til tredjepart uden varsel, såfremt overdragelsen kan ske uden på uændrede vilkår for kunden. Ovenstående gælder også selvom CM-systemet ændres. Denne del af forretningsbetingelserne er relevant hvis Meseo ApS bliver opkøbt/solgt og aktiviteterne samt aftalen/kontrakten skal videregives til en tredjepart virksomhed. Dermed kan kunden ikke anvende dette argument for opsigelse eller anden form for brud af aftalen/kontrakten.

Lovvalg og Værneting

Uenigheder mellem kunden og Meseo ApS skal afgøres efter dansk ret, ved Meseo ApS hjemsted.